ISSA II Piotr Górski istnieje od 1996 roku.

Zajmujemu się głównie robotami związanymi z układaniem rurociągów: kanalizacja, wodociągi, gaz, ciepłociągi a także robotami hydrotechnicznymi tj:

  • przepusty
  • pompownie
  • stacje zrzutu,
  • komory zasuw itp.

Nasza firma średnio zatrudnia ok. 15 osób wysoko kwalifikowanych pracowników.